Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου ( Airbnb )

ΜΠρΑθηνών 1259/2019 Επιτρέπεται η εκμετάλλευση διαμερίσματος πολυκατοικίας με βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακών πλατφορμών ( Airbnb ) εφόσον δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του κανονισμού της πολυκατοικίας Δικαστής: Ι. Ελευθεριάδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Χ. Πηγάκη, Ι. Κάστανος, Ο. Μάρης, Δ. Μπατσαρά, Μ. Τσίτου

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν νέα μορφή αστικής μίσθωσης και δεν πρέπει να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τις κλασικές αστικές μισθώσεις. Η οικονομική εκμετάλλευση ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφορμών ( Airbnb κλπ. ) για χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους αναγνωρίζεται από το νόμο. Τα διαμερίσματα πολυκατοικίας, που μισθώνονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν θεωρούνται τουριστικά καταλύματα. Από τον κανονισμό της πολυκατοικίας προκύπτει περιοριστική απαρίθμηση των απαγορευμένων χρήσεων των διαμερισμάτων. Η απαγόρευση από τον κανονισμό της χρήσης του διαμερίσματος ως οικοτροφείου δεν καταλαμβάνει κάθε χρήση προσωρινής διαμονής και δεν απαγορεύει την εκμετάλλευση του διαμερίσματος μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού. Η χρήση διαμερίσματος από μεγάλο αριθμό ατόμων δεν απαγορεύεται ούτε από τον κανονισμό ούτε από το νόμο, καθώς πουθενά δεν προβλέπεται ανώτατος αριθμός διαμενόντων ανά οριζόντια ιδιοκτησία ατόμων είτε για μόνιμη είτε για προσωρινή διαμονή. Το ζήτημα ασφαλείας των ενοίκων της πολυκατοικίας λόγω πρόσβασης πολλών ατόμων στα κλειδιά της εξώπορτάς της προφανώς έχει ληφθεί υπόψη από το νομοθέτη, που αναγνώρισε με νόμο τον τρόπο αυτό εκμετάλλευσης διαμερισμάτων πολυκατοικιών, και δεν είναι δυνατό χωρίς άλλο να οδηγήσει σε απαγόρευση της εκμετάλλευσης διαμερίσματος με βραχυχρόνια μίσθωση. Μεμονωμένα περιστατικά διατάραξης της κοινής ησυχίας δεν μπορεί να θεωρηθούν ως διαρκείς και έντονες οχλήσεις, που να συνιστούν παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού περί οχλήσεων. Απορρίπτεται ως αβάσιμη η αγωγή.