Το γραφείο μας

Το δικηγορικό γραφείο μας λειτουργεί από το 1975 .

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανθρώπινη σχέση με τον πελάτη

και προσφέρουμε πλήρη ενημέρωση για κάθε υπόθεση σε όλα τα στάδιά της.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες με επιστημονική τεκμηρίωση

τόσο συμβουλευτικές, όσο και με υποστήριξη στα Δικαστήρια πρώτου

και δευτέρου βαθμού και στον Άρειο Πάγο.

Προτείνουμε, επεξεργαζόμαστε και διεκπεραιώνουμε εξωδικαστική

επίλυση των διαφορών, όπου αυτό προσφέρεται.

Οργανώνουμε, σε συνεργασία με τον πελάτη, το χειρισμό

κάθε υποθέσεως με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Διακρινόμαστε για την ακεραιότητα, τη συνέπεια και την εχεμύθεια.